Apmokėjimo grąžinimas

PINIGŲ GRĄŽINIMO POLITIKA

Agentūra neatsako ir negrąžina sumokėtų sumų tuo atveju, jei:
– Užsakovas savanoriškai atsisako paslaugų, arba negali jomis pasinaudoti;
– Kyla ginčai dėl oro linijų, oro uosto, viešbučio taisyklių ir pareigūnų nurodymų pažeidimų ir (arba) – dėl šios priežasties Užsakovas negauna Turizmo paslaugų;
– prarastas bagažas ar krovinys;
– atsiranda bet kokios kitos pasekmės ne dėl Užsakovo kaltės, kurias galėjo sukelti force majeure aplinkybės.

Atitinkamai, Užsakovas neturi teisės reikalauti, kad dėl šių aplinkybių būtų sumažintos ar kompensuojamos paslaugos kainos, išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje numatyta kitaip.

Pastaba: didėjant turistų skaičiui, Užsakovas privalo per 1 dieną sumokėti įmonei papildomas paslaugųišlaidas.
Užsakovui pažeidus šią Sutartį, ją nutraukus ir (arba) 4.2 punkte numatytais atvejais, 3.1 punkte numatytos Kelionių paslaugų išlaidos Užsakovui nėra grąžinamos, todėl, dėl nurodytų aplinkybių, Užsakovas neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos (įskaitant išlaidas, turizmo paslaugos ar betkurios jos dalies).
Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jei tai sukėlė stichinės nelaimės ir technologinės katastrofos, gaisrai, karo veiksmai, vyriausybės sprendimai ar kitos force majeure aplinkybės ir/ar šios aplinkybės atsirado po Sutarties pasirašymo.
Jei force majeure aplinkybės sukelia ne ilgesnį, kaip 2 (dviejų) savaičių nepertraukiamą vėlavimą, vykdant bet kuriuos iš įsipareigojimų pagal šią Sutartį, paslaugų vykdymo laikotarpis pratęsiamas, atsižvelgiant į force majeure aplinkybes. Jei toks vėlavimas nepertraukiamai viršija 2 (dvi) savaites, Šalys turi teisę nutraukti šią sutartį be išankstinio įspėjimo ir/ar pakeitimais.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Palikite savo atsiliepimą čia!

Pasidalinkite savo kelionių patirtimi su kitais.
Pasidalinkite savo nuotrauka