Pirkimo sąlygos:

1. Svetainė – internetinis kelionių portalas www.georgiaexplore.com
2. www.georgiaexplore.com – E/P Renata Moroz Sakartvele įsteigta individuali įmonė, mokesčių mokėtojo kodas 305544462, registruotos buveinės adresas – Sakartvelas, Tbilisi miestas, Universiteto gatvė 24, Greenhill Residence.
3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;
5. Paslaugos – georgiaexplore.com Svetainėje siūlomos su kelionėmis susijusios paslaugos tokios kaip turistinių paslaugų paketų pardavimas, autobusų ir aviabilietų rezervavimas ir pardavimas, viešbučių rezervavimas ir tarpininkavimas, tarpininkavimas parduodant draudimo ir autonuomos paslaugas ir kitos su kelionėmis susijusios paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
6. Paskyra – georgiaexplore.com nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
7. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais georgiaexplore.com bendradarbiauja teikdama Paslaugas www.georgiaexplore.com Svetainėje;
8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant www.georgiaexplore.com Svetainėje;
9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
11. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;
12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
1. Įstatymas – asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
2. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d. įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
3. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
4. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

PINIGŲ GRĄŽINIMO POLITIKA

Agentūra neatsako ir negrąžina sumokėtų sumų tuo atveju, jei:
– Užsakovas savanoriškai atsisako paslaugų, arba negali jomis pasinaudoti;
– Kyla ginčai dėl oro linijų, oro uosto, viešbučio taisyklių ir pareigūnų nurodymų pažeidimų ir (arba) – dėl šios priežasties Užsakovas negauna Turizmo paslaugų;
– prarastas bagažas ar krovinys;
– atsiranda bet kokios kitos pasekmės ne dėl Užsakovo kaltės, kurias galėjo sukelti force majeure aplinkybės.


Atitinkamai, Užsakovas neturi teisės reikalauti, kad dėl šių aplinkybių būtų sumažintos ar kompensuojamos paslaugos kainos, išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje numatyta kitaip.
Pastaba: didėjant turistų skaičiui, Užsakovas privalo per 1 dieną sumokėti įmonei papildomas paslaugųišlaidas.
Užsakovui pažeidus šią Sutartį, ją nutraukus ir (arba) 4.2 punkte numatytais atvejais, 3.1 punkte numatytos Kelionių paslaugų išlaidos Užsakovui nėra grąžinamos, todėl, dėl nurodytų aplinkybių, Užsakovas neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos (įskaitant išlaidas, turizmo paslaugos ar betkurios jos dalies).
Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jei tai sukėlė stichinės nelaimės ir technologinės katastrofos, gaisrai, karo veiksmai, vyriausybės sprendimai ar kitos force majeure aplinkybės ir/ar šios aplinkybės atsirado po Sutarties pasirašymo.
Jei force majeure aplinkybės sukelia ne ilgesnį, kaip 2 (dviejų) savaičių nepertraukiamą vėlavimą, vykdant bet kuriuos iš įsipareigojimų pagal šią Sutartį, paslaugų vykdymo laikotarpis pratęsiamas, atsižvelgiant į force majeure aplinkybes. Jei toks vėlavimas nepertraukiamai viršija 2 (dvi) savaites, Šalysturi teisę nutraukti šią sutartį be išankstinio įspėjimo.ais ir/ar pakeitimais.

Palikite savo atsiliepimą čia!

Pasidalinkite savo kelionių patirtimi su kitais.
Pasidalinkite savo nuotrauka