Terms of purchase :

1. Website – online travel portal www.georgiaexplore.com
2. www.georgiaexplore.com – E/P Renata Moroz Individual company established in Georgia, tax payer code 305544462, address of registered office – Georgia, Tbilisi City, University Street 24, Greenhill Residence, Terminal University.
3. User – any person registered with the Website (both natural person and legal person);
4. User – any person who has not registered with the Website (both natural person and legal entity) who uses the Website;
5. Services – georgiaexplore.com The website offers travel-related services such as the sale of tourist service packages, booking and selling bus and air tickets, hotel reservations and mediation, mediation in the sale of insurance and car rental services and other travel-related services, which may be constantly updated. , added or changed on the Site, and at all times the term Services shall include all such services specified on the Site;
6. Account – georgiaexplore.com link on the relevant website;
7. Partners – are considered such legal entities with whom georgiaexplore.com cooperates in providing Services on the www.georgiaexplore.com Website;
8. A cookie is a small file that is sent to the device when any person visits the www.georgiaexplore.com Website;
9. Browser – is a program designed to display internet pages (web pages) on the web or on a personal computer;
10. Personal data – any information related to a natural person – a data subject whose identity is known or can be directly or indirectly determined using such data as a personal code, one or more physical, physiological, psychological, economic, cultural or signs of a social nature;
11. Recipient of personal data – legal or natural person to whom personal data is provided, including Partners;
12. Privacy policy – this document, which provides the basic rules for the collection, storage, processing and storage of personal data and other important information when using the Website;
1. Law – the Law on Legal Protection of Personal Data;
2. General requirements – 2008 of the Director of the State Data Protection Inspectorate. November 12 order no. 1T-17(1.12) “On approval of general requirements for organizational and technical personal data security measures”;
3. Website administrator – the person responsible for the administration of the Website;
4. IP Address – Each computer connected to the Internet is assigned a unique number known as an Internet Protocol (IP) address. Because these numbers are usually assigned by country block, an IP address can often be used to identify the country from which a computer connects to the Internet.

REFUND POLICY

Agentūra neatsako ir negrąžina sumokėtų sumų tuo atveju, jei:
– Klientas savo noru atsisako paslaugų arba negali jomis naudotis;
– Ginčai kyla dėl oro linijų, oro uosto, viešbučio taisyklių ir pareigūnų nurodymų pažeidimų ir/arba – dėl šios priežasties Klientas negauna Turizmo paslaugų;
– pamestas bagažas ar krovinys;
– bet kokios kitos pasekmės atsiranda ne dėl Kliento kaltės, kurios galėjo atsirasti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Atitinkamai Klientas neturi teisės reikalauti, kad dėl šių aplinkybių būtų sumažintos ar kompensuojamos paslaugų kainos, išskyrus atvejus, kai ši Sutartis numato kitaip.
Pastaba: didėjant turistų skaičiui, Klientas per 1 dieną privalo sumokėti įmonei papildomas aptarnavimo išlaidas.
Klientui pažeidžiant šią Sutartį, ją nutraukus ir/ar 4.2 punkte numatytais atvejais, 3.1 punkte numatytų Kelionių paslaugų išlaidos Klientui negrąžinamos, todėl dėl nurodytų aplinkybių Klientas 2012 m. neturi teisės reikalauti kompensacijos (įskaitant išlaidas, turizmo paslaugas ar bet kurią jų dalį).
Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyko dėl stichinių nelaimių ir technologinių katastrofų, gaisrų, karo veiksmų, vyriausybės sprendimų ar kitų force majeure aplinkybių ir (arba) šių aplinkybių. aplinkybės susiklostė po Sutarties pasirašymo.
Jeigu dėl nenugalimos jėgos aplinkybių nepertraukiamai vėluojama ne ilgiau kaip 2 (dvi) savaites vykdyti bet kurį iš įsipareigojimų pagal šią Sutartį, paslaugų teikimo terminas pratęsiamas, atsižvelgiant į force majeure aplinkybes. Jei toks vėlavimas nuolat viršija 2 (dvi) savaites, Šalys turi turi teisę nutraukti šią sutartį be išankstinio įspėjimo ir/ar pakeitimų.

Leave your feedback here !

Share your travel experiences with others.

Leave your message here..