Svetainės slapukų
politika

SĄVOKOS:

1. Svetainė – internetinis kelionių portalas www.georgiaexplore.com
2. www.georgiaexplore.com – E/P Renata Moroz Sakartvele įsteigta individuali įmonė, mokesčių mokėtojo kodas 305544462, registruotos buveinės adresas – Sakartvelas, Tbilisi miestas, Universiteto gatvė 24, Greenhill Residence.
3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;
5. Paslaugos – georgiaexplore.com Svetainėje siūlomos su kelionėmis susijusios paslaugos tokios kaip turistinių paslaugų paketų pardavimas, autobusų ir aviabilietų rezervavimas ir pardavimas, viešbučių rezervavimas ir tarpininkavimas, tarpininkavimas parduodant draudimo ir autonuomos paslaugas ir kitos su kelionėmis susijusios paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
6. Paskyra – georgiaexplore.com nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
7. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais georgiaexplore.com bendradarbiauja teikdama Paslaugas www.georgiaexplore.com Svetainėje;
8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant www.georgiaexplore.com Svetainėje;
9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
11. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;
12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
1. Įstatymas – asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
2. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d. įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
3. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
4. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Palikite savo atsiliepimą čia!

Pasidalinkite savo kelionių patirtimi su kitais.
Pasidalinkite savo nuotrauka